Gratis verzending in NL boven €100 | EU/UK boven €200

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van www.maisonnl.com en de subdomeinen (hierna: de site). De voorwaarden zijn geldig voor al uw toekomstige transacties met MaisonNL en bezoeken aan de site. MaisonNL behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te herzien. De datum van de laatste update is te vinden in het laatste gedeelte van de voorwaarden. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van dergelijke wijzigingen.

Bedrijfsidentiteit

Naam: MaisonNL
Adres: Utrechtsestraat 118, 1017 VT, Amsterdam
E-mailadres: webshop@maisonnl.com
KvK: 53279328
BTW: NL850821393B01

Auteursrecht
Alles op deze site, inclusief afbeeldingen, tekeningen, geluid, grafische elementen en tekst, is beschermd door wereldwijd auteursrecht en andere eigendomswetten en verdragsbepalingen. MaisonNL verleent u een beperkte licentie om toegang te krijgen tot en persoonlijk gebruik te maken van deze site, en niet te downloaden, tenzij uitdrukkelijk uitgenodigd, noch te dupliceren, verkopen of aanpassen, geen enkel deel van deze site zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MaisonNL. U stemt ermee in deze site niet te openen via andere middelen dan die door MaisonNL worden verstrekt.

Uw account
U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer. U stemt ermee in verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. MaisonNL kan producten verkopen voor kinderen, maar we verkopen ze alleen aan volwassenen. Als u jonger bent dan 18, kunt u www.maisonnl.com alleen gebruiken met betrokkenheid van een ouder of voogd. MaisonNL behoudt zich het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of bestellingen naar eigen goeddunken te annuleren.

Gebruikersgaranties
Bij het plaatsen van een bestelling garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar, en dat u MaisonNL voorziet van nauwkeurige, ware en volledige informatie, en dat u de bevoegdheid heeft om de bestelling te plaatsen.

Retouren
Binnen 14 dagen kunt u uw aankoop(s) in originele staat retourneren, met de originele verpakking (indien van toepassing), goed ingepakt en voldoende gefrankeerd naar onze winkel:

MaisonNL
T.a.v. 'Retour Webshop'
Utrechtsestraat 118 1017 VT Amsterdam

Binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen in goede staat zal MaisonNL de waarde van uw geretourneerde aankoop(s) zonder verzendkosten terugbetalen. Het retourneren van goederen is voor uw eigen rekening. Als de goederen MaisonNL niet in de originele staat bereiken, kan uw recht op volledige terugbetaling worden beïnvloed. MaisonNL is niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde items tijdens het retourtransport.

Producten die volgens uw specificaties zijn gemaakt of besteld kunnen niet geruild worden

Wijzigingen in onze voorwaarden en op onze site
MaisonNL behoudt zich het absolute recht voor om de gebruiksvoorwaarden van deze site te wijzigen, al dan niet met kennisgeving. Als u het niet eens bent met enige wijzigingen in de voorwaarden, is uw enige recours om te stoppen met het gebruik van deze site. Prijzen zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Als een product vermeld staat tegen een onjuiste prijs, behoudt MaisonNL zich het recht voor om elke bestelling tegen de onjuiste prijs te weigeren, annuleren of beperken.

Belastingen
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle omzetbelastingen en andere belastingen op goederen die naar andere landen en/of staten worden verzonden. Klanten buiten Europa hebben recht op belastingvrij winkelen.

Neem contact met ons op voor een teruggave van de BTW.

Verzending
Tenzij anders vermeld, zal MaisonNL haar best doen om alle aankopen binnen dertig (30) werkdagen na aankoop te verzenden. Indien op voorraad verzenden we binnen 5 dagen. Leveringsschattingen zijn slechts goede geloofsschattingen. MaisonNL is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven in verband met enige vertraging in verzending of levering. We kunnen niet naar postbussen verzenden. Het risico van verlies en eigendom van alle gekochte goederen gaat over op u bij onze levering van de goederen aan de vervoerder. Elke heffing of douaneheffing op internationale zendingen is de exclusieve verantwoordelijkheid van de ontvanger. MaisonNL verzendt aankopen niet onmiddellijk naar registranten, maar houdt aankopen in een tegoedaccount in afwachting van de definitieve bevestiging van aankoopbeslissingen van registranten. Op hun aanwijzing kunnen we aankopen in geaggregeerde zendingen verzenden.

Vrijwaring
U stemt ermee in MaisonNL en haar functionarissen, directeuren, werknemers en leveranciers schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige vordering, eis, actie of schade, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt of geleden door een derde partij die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van deze site.

Keuze van wet
Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende wetsbepalingen, deze Gebruiksvoorwaarden zullen beheersen en elk geschil van welke aard dan ook dat zou kunnen ontstaan tussen u en MaisonNL. Alle geschillen die ontstaan tussen u en MaisonNL worden beslecht en bepaald in Nederland, in elke rechtbank die daar bevoegdheid over heeft.
Door MaisonNL.com te bezoeken, onderwerpt u zich onherroepelijk aan de rechtsbevoegdheid van een van genoemde rechtbanken met het oog op het oplossen van dergelijke geschillen, en doet u afstand van enig verweer van ongemakkelijk forum of gebrek aan persoonlijke jurisdictie.

Beëindiging
MaisonNL behoudt zich het recht voor om uw account te beëindigen en uw gebruik van deze site te beperken als we reden hebben om te geloven dat u een van deze voorwaarden en bepalingen hebt geschonden, inclusief het verstrekken van valse informatie.

Communicatie
MaisonNL stuurt alle nieuwe leden een welkomstmail om wachtwoord en gebruikersnaam te verifiëren. Gevestigde leden ontvangen af en toe een nieuwsbrief met informatie over nieuwe producten of speciale aanbiedingen.

Correctie/actualisering persoonlijke informatie
Als de persoonlijk identificeerbare informatie van een gebruiker verandert (zoals uw postcode), of als een gebruiker geen gebruik meer wil maken van onze service, zullen we ons inspannen om een manier te bieden om de persoonlijke gegevens van die gebruiker te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Dit kan online worden gedaan door correcties aan te brengen in de relevante gegevens in "Mijn account" of door het contactformulier bij de klantenservice te gebruiken, of door ons op de hoogte te stellen via e-mail (webshop@maisonnl.com)
                                    

                                                    Amsterdam, april 2016